aviso-legal

Avís legal i Condicions generals de l’ús de creativerural.com

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents a l’Avís legal:

L´empresa titular d´aquesta website és CREATIVE RURAL, S.L.U. (d’ara endavant CREATIVE RURAL) amb CIF: B-66954421, amb domicili a Carrer Viladomiu Nou, 36, Gironella (Barcelona), i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45798, Foli 49, full 499394, inscripció 1. Bústia de contacte: info@creativerural.com

2. Usaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment d’altres que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. Ús del portal

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable. L’usuari es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que s’ofereixen a través d’aquest web. També, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  1. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  3. provocar danys als sistemes físics i lògics de CREATIVE RURAL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  4. intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CREATIVE RURAL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CREATIVE RURAL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Propietat intel·lectual i industrial

CREATIVE RURAL per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…), propietat de CREATIVE RURAL o de tercers.

L’USUARI a través d’aquest avís legal es compromet a respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina. Podrà visualitzar els elements de la website i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CREATIVE RURAL.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

CREATIVE RURAL i els seus llicenciants o mandataris no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Avís legal de les Modificacions

CREATIVE RURAL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la web i l’accés a aquests.

7. Avís legal sobre l’ús de cookies i emmagatzematge d’IP’s

Aquest web podrà utilitzar galetes per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el vostre ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per CREATIVE RURAL, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als continguts. Així mateix, aquest web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris per tal d’administrar i fer un seguiment de la utilització del lloc web en conjunt. CREATIVE RURAL no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

8. Enllaços

En cas que en aquesta web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CREATIVE RURAL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CREATIVE RURAL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació de CREATIVE RURAL amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

CREATIVE RURAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta website i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

CREATIVE RURAL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquesta web. Exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. CREATIVE RURAL presta els serveis a què es refereix les presents condicions de forma gratuïta. Sense perjudici de la qual cosa, podrà establir preu a determinats serveis o productes oferts, de la qual cosa informarà oportunament a les seccions destinades a aquests.

11. Modificació de les presents condicions i durada

CREATIVE RURAL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre CREATIVE RURAL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.