Avís legal i Condicions generals de l’ús de creativerural.com

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és CREATIVE RURAL, S.L. (Des d’ara CREATIVE RURAL) amb CIF: B-66.954.421, amb domicili en Avda. Corts Catalanes, 5-7, Sant Cugat de Vallès, Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 45.798, foli 49, full 499.394, inscripció 1. Bústia de contacte: info@creativerural.com

2. Usaris

L’accés i / o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment d’altres que, si s’escau, siguin d’obligat compliment.

3. Ús de el portal

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que s’ofereixen a través d’aquesta web. També, i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.

provocar danys en els sistemes físics i lògics de CREATIVE RURAL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CREATIVE RURAL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CREATIVE RURAL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. Propietat intel·lectual i industrial

CREATIVE RURAL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …), propietat de CREATIVE RURAL o de tercers.

L’usuari es compromet a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial d’aquesta pàgina. Podrà visualitzar els elements del website i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de CREATIVE RURAL.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

CREATIVE RURAL i els seus llicenciadors o mandataris no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. Modificacions

CREATIVE RURAL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al web i l’accés a aquests.

7. Ocupació de cookies i emmagatzematge d’IP ‘s

Aquesta web podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar el màxim la navegació de l’USUARI. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per CREATIVE RURAL, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts. Així mateix, aquesta web pot emmagatzemar i fer ús de les adreces IP dels seus usuaris per tal d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització de la pàgina web en el seu conjunt. CREATIVE RURAL no associa adreces IP amb informació identificable personalment.

8. Enllaços

En el cas que en aquesta web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CREATIVE RURAL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas CREATIVE RURAL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació de CREATIVE RURAL amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

CREATIVE RURAL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta website i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

CREATIVE RURAL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquesta web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

CREATIVE RURAL presta els serveis a què es refereix les presents condicions de forma gratuïta, sense perjudici de tot això, podrà establir preu a determinats serveis o productes oferts, de la qual cosa s’informarà oportunament a les seccions destinades als mateixos.

11. Modificació de les presents condicions i durada

CREATIVE RURAL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre CREATIVE RURAL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

DESCARREGAR Comerç Electrònic EN PDF
DESCARREGAR Desestimiento Web EN PDF
DESCARREGAR Formulari Web EN PDF

This section, being written with more technical terminology, will enter in the translation process later.

Please link to the Spanish version of the Web to translate this section to English,  your browser’s translator will help you with that. Or you can also click on this link (https://creativerural.com/es/aviso-legal/).

Thank you, and sorry for the inconvenience.

Inscriu-te per rebre les nostres ofertes de viatge!

Entra al nostre club Creative Rural